Cezayirli Hasan Paşa Köşkü


18. yüzyılın ikinci yarısında kaptan-ı deryalık ve sadrazamlık görevlerinde bulunan Cezayirli Hasan Paşa, Osmanlı’nın ünlü devlet adamlarından biriydi. 1770’li yıllarda köşkünü inşa ettiren Hasan Paşa, burayı hem bir dinlenme yeri hem de bölge ile ilgili çalışmalarını yaptığı bir merkez olarak kullanmıştır. Köşk, bölgede kurulan ilk Türk köylerinden biri olan Yerkesiği Köyü’nün hemen yanı başında inşa edilmiştir. Köşk, 18–19. yüzyıllarının Osmanlı ayanları ve eşrafının çiftlik ya da kır evlerinin tipik özelliklerini yansıtır. Cezayirli Hasan Paşa’nın uygun güney rüzgârlarını beklemek için donanmayı Beşike Koyu’na demirlediğinde bu köşkte kaldığı bilinmektedir. Günümüzde köşkten geriye sadece gözetleme kulesi olarak kullanılan bir kule ayakta kalmıştır.

39.921669, 26.197739