Antik Roma Yolu


Troas bölgesi, Roma döneminde antik kentleri birbirine bağlayan yollara, bu yol ağlarını birbirine bağlayan köprülere sahipti. Aleksandria Troas ile Apollon Smintheion arasında bağlantıyı sağlayan yaklaşık 35 km’lik yol, antik dönemde hem işlevsel hem de dini açıdan büyük bir öneme sahipti. Smintheion’da Apollon adına yapılan dini törenlerde, halk Aleksandria Troas’tan çıkıyor, kurbanlık hayvanlar ve hediyelerle birlikte tanrı Apollon’a bu tören yolundan yürüyordu. Kutsal yolun başlangıç kısımları Aleksandria Troas ile Apollon Smintheion kazılarında ortaya çıkartılmış. Apollon Smintheion’da ortaya çıkartılan yolun genişliği 7.20m, açılabilen uzunluğu ise 45 metre civarındadır. Roma yolunun bir kısmınınüzerinde günümüzde de yürünebilmektedir. Yolun bir kısmının ise günümüzde kullanılan otoyolun altında kaldığı bilinmektedir.

39.496706, 26.281726