Apollon Smintheus (Smintheion)


Apollon Smintheus Kutsal Alanı, Gülpınar’ın, su yönünden zengin olan Bahçeleriçi mevkiinde yer almaktadır. Kutsal Alan’da (Smintheion) sürdürülen arkeolojik kazı çalışmaları sırasında, MÖ 5000 civarına tarihlenen bir prehistorik yerleşime ait kalıntılar tespit edilmiştir. Anadolu mimarlık tarihinde özgün bir kimliğe sahip olan Kutsal Alanın, MÖ 2. yüzyıl ortalarında inşa edildiği düşünülmektedir. Smintheion Kutsal Alanı, eski çağlarda Troas’ın önemli kült merkezlerinden birisidir. Tanrı Apollon’un fare (sminthos) vasfı ile tanınması, ilk kez Troas bölgesinde karşımıza çıkmaktadır. Tanrının Troas bölgesinde onurlandırılmasını, öncelikle Homeros’un İlyada Destanı’ndaki “Leto ile Zeus’un oğlu Apollon, güzel saçlı Leto’nun doğurduğu” anlatımından ve Akhilleus’un büyük öfkesine neden olan olaylardan öğrenmekteyiz. Apollon kültünün doğuşunda tarla farelerinin verdikleri zararların ve getirdikleri felaketlerin büyük payı vardır. Apollon güçlü kralları, halklarına karşı yaptıkları haksızlıklardan ötürü farelerle yayılan veba salgınlarıyla cezalandırmış, hakkın ve adaletin yeniden oluşmasına aracı olmuştur. 1980 yılında başlayan arkeolojik kazı çalışmaları, günümüzde Prof. Dr. Coşkun Özgünel başkanlığında devam etmektedir.

39.536168, 26.117836