Troya


Çanakkale’nin 25 km güneybatısında Tevfikiye Köyü’nün bitişiğinde yer almaktadır. Arkeolojik veriler, burada ilk yerleşimin MÖ 3000 civarında başladığını göstermektedir. MS 13. yüzyıla kadar yerleşimin devam ettiği Troya, günümüzde üst üste on ayrı yerleşim katının oluşturduğu bir höyük görünümündedir. Stratejik konumu nedeniyle binlerce yıl yerleşim görmüş, deniz ticaretinde oynadığı rolle gelişmiş, zenginleşmiş, pek çok yıkım ve savaşa tanıklık etmiş olan Troya, önemini yakın dönemlere kadar korumuştur.

Troya, tarihsel gerçekliğinin yanında Homeros’un ‘İlyada’ destanıyla ünlenmiş ve bütünleşmiştir. Homeros’un ‘İlyada’ ve ‘Odessa’ destanları, Batı uygarlığının ilk edebi eserleri olarak kabul edilmektedir. UNESCO’nun 1998 yılında Dünya Kültür Mirası Listesi’ne aldığı Troya Antik Kenti’ndeki kazılar, Prof. Dr. Rüstem Aslan başkanlığında devam etmektedir. Rotanın başlangıç etaplarının da yer aldığı Troya ve çevresindeki 12 km çapındaki alan 1996 yılında Milli Park statüsü kazandı ve koruma altına alındı.

39.957635, 26.238885